Eksmisja w wyroku rozwodowym?

13 stycznia 2022

Eksmisja w wyroku rozwodowym? Brzmi zaskakująco, a jednak takie orzeczenie jest możliwie.

Poza rozwiązaniem małżeństwa, wyrok rozwodowy reguluje szereg innych kwestii, a w tym m.in. rozstrzygnięcie dotyczące winy (sąd zaniecha orzekania o niej na zgody wniosek stron), orzeczenie o władzy rodzicielskiej, alimentach, kontaktach (tutaj analogicznie do winy, na zgodny wniosek stron, sąd zaniecha orzekania o sposobie utrzymywania przez rodziców kontaktów z małoletnim dzieckiem, jeżeli są zgodni).

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego z małżonków.

W teorii wszystko wydaje się proste. Jednak w praktyce, należy udowodnić, że kluczowym w takich sprawach jest pojęcie „rażąco”.

A co mówi o tym orzecznictwo?

Postępowanie małżonka, które stanowi zagrożenie dla spokoju i zdrowia pozostałego małżonka czy małoletniego dziecka, może być uznane za rażąco naganne w rozumieniu art. 58 § 2 zd. 2 KRO dopiero wtedy, gdy obciąża go nie tylko postępowanie stanowiące zagrożenie dla spokoju i zdrowia wspomnianej osoby (wspomnianych osób), lecz także – przyczyna tego postępowania (wyr. SN z 6.5.1981 r., III CRN 69/81).

Eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania może być orzeczona bez względu na tytuł do jego zajmowania. To znaczy, że obejmuje również współwłasność.

Powyższy post w ogromnym skrócie traktuje o możliwości orzeczenia eksmisji w wyroku rozwodowym. W praktyce wiele ofiar przemocy domowej (zarówno fizycznej jak i psychicznej) boi się „wyrzucić” współmałżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu. Warto jednak powalczyć o swoje prawa, ponieważ po rozwodzie były już małżonek będzie powielał swoje zachowania, z ta różnicą, że w stosunku do swojej ex…

🍪
Ta strona korzysta z cookies